Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen Zwemclub ZPC TX’71 is het aanspreekpunt voor leden, ouders en vrijwilligers met vragen of meldingen over grensoverschrijdend gedrag zoals beschreven in onze omgangs- en gedragsregels.
De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en kan je instanties aanreiken voor geschikte hulp. De VCP behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten maar zal de weg naar een goede oplossing proberen
aan te geven.


Van de gesprekken wordt een (anoniem) verslag gemaakt voor het bestuur.
Een gesprek met de VCP is vertrouwelijk, behalve wanneer er sprake is van een strafbaar feit. Dan zullen er in samenspraak vervolgstappen worden genomen.
Onze vertrouwenscontactpersoon is Carry van Lingen.

Wil je contact opnemen met de VCP, mail dan naar vertrouwenscontactpersoon@zwemclubtexel.nl