Lidmaatschap

Kosten lidmaatschap per jaar (tarief 2023):

Calluna, Molenkoog en open water:

Senior lidmaatschap: €172,50

Junior lidmaatschap: €132,50

Molenkoog en open water:

Buitenwater lidmaatschap: €69,50 * junior is het lid wat op 1 januari van het jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.
Voor extra activiteiten kan een bijdrage worden gevraagd.

Opgave: Om de sfeer te proeven mag je drie keer komen proefzwemmen. Besluit je vervolgens om lid te worden dan dien je het aanmeldingsformulier in te vullen. Deze kun je vinden onder “aanmelden lidmaatschap” of je kunt deze opvragen bij één van de trainers of bestuursleden. Na invulling kan je dit formulier mailen naar secretariszpctx71@gmail.com of inleveren op het genoemde adres.

Privacy: Als u lid wordt van de zwemclub deelt u bewust of onbewust persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Daarom hebben wij in onze privacyverklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Opzeggen: Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Uw lidmaatschap eindigt na schriftelijke opzegging vòòr 1 december van het lopende clubjaar.